Bezpečnostná dokumentácia pre realitné kancelárie

Ochrana osobných údajov + Program boja proti praniu špinavých peňazí

bezpečnostný projekt vzor

Keďže realitné kancelárie sa pri svojej činnosti dostávajú do styku s osobnými údajmi svojich klientov (sú nimi identifikačné údaje, ktoré vyžadujú právne predpisy, najmä katastrálny zákon), vzťahujú sa na realitné kancelárie viaceré povinnosti vrátane povinnosti oznámiť informačný systém na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Medzi základnú povinnosť RK je mať vypracovaný bezpečnostný projekt podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ak ho nemáte, riskuje pokutu až do 200.000 Eur. Ide o jedno z najzávažnejších porušení zákona.

Realitným kanceláriám, ktoré si nestihli zaregistrovať svoj informačný systém, odporúčame, aby tak urobili čo najrýchlejšie, aby si zbytočne nezvyšovali pravdepodobnosť kontroly zo strany inšpektorov Úradu (pri týchto kanceláriách bude pravdepodobné, že nepoznajú zákon, a preto im bude možné ľahšie uložiť pokutu). Úrad oneskorené oznámenia IS nesankcionuje.

Súčasťou bezpečnostnej dokumentácie je aj Program boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (kontroluje Finančná polícia SR).

Aké sú zákonné povinnosti realitných kancelárií? 

Oznámiť informačný systém na Úrade na ochranu osobných údajov SR

Mať vypracovaný bezpečnostný projekt informačného systému

Mať vypracované súvisiace bezpečnostné smernice

Mať uzatvorenú písomnú zmluvu s maklérmi a inými osobami

Dokumentáciu vám vypracujeme na mieru!

Čo obsahuje bezpečnostná dokumentácia? 

I. časť: Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

na Úrade na ochranu osobných údajov SR, ktoré si len vytlačíte, podpíšete a pošlete doporučenou poštou na adresu Úradu.

BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT (samotný projekt pre realitnú činnosť)

BEZPEČNOSTNÉ SMERNICE

 • Smernica o riadení procesu personálnej bezpečnosti informačného systému prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov
 • Smernica pre spracúvanie osobných údajov získaných kopírovaní, skenovaním a iným zaznamenávaním úradných dokladov dotknutých osôb
 • Smernica o ochrane a zabezpečení prístupu do informačného systému osobných údajov prevádzkovateľa
 • Smernica o riadení aktív prevádzkovateľa
 • Smernica o riadení bezpečnostných rizík
 • Smernica o riadení bezpečnostných incidentov
 • Smernica o riadení kontrolnej činnosti prevádzkovateľa

Súvisiace prílohy  (obsiahnuté na nosiči CD)

 • Zmluva s maklérmi v zmysle § 8 zákona o ochrane osobných údajov
 • Vzor písomného súhlasu dotknutej osoby s kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradného dokladu
 • Zoznam aktív prevádzkovateľa
 • Oznámenie o bezpečnostnom incidente
 • Protokol o vykonanej kontrole

II. časť:  Opatrenia RK v boji proti praniu “špinavých peňazí”


Program vlastnej činnosti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
 
(vrátane relevantných príloh)

Bezpečnostnú dokumentáciu vám odovzdáme v prehľadnej forme a naviac vám radi osobne objasníme najdôležitejšie zákonné povinnosti pre RK, na spoločnom rokovaní v sídle akadémie alebo v písomnej forme zaslanej priamo k vám domov či do kancelárie, spoločne so samotnou bezpečnostnou dokumentáciou.


Čo od nás dostanete?

Kompletnú dokumentáciu vám vypracujeme do 7 dní

Zohľadníme špecifiká vašej RK (ako ukladá zákon)

Osobne objasníme, aké povinnosti má RK zo zákona

Garantujeme odbornosť

Bezpečnostná dokumentácia je vypracovaná tímom právnikov z akadémie a spolupracujúcich advokátskych kancelárií, v súlade s usmernením Úradu na ochranu osobných údajov SR a zohľadňuje všetky parciálne oblasti spracovateľských operácií pri realitnej činnosti každej kancelárie.

Mám záujem získať viac informácií

Názov Vašej RK (povinné)

Kontaktná osoba (povinné)

E-mail (povinné)

Telefónne číslo (povinné)

captcha

Prosím, opíšte overovací kód