Zoznam realitných kancelárií, ktoré odporúča Slovenská realitná akadémia:

Bratislavský kraj

Všetky odporúčané realitné kancelárie z bratislavského regiónu >

Trnavský kraj

Všetky odporúčané realitné kancelárie z trnavského regiónu >

Nitriansky kraj

Všetky odporúčané realitné kancelárie z nitrianskeho regiónu >

Trenčiansky kraj

Všetky odporúčané realitné kancelárie z trenčianskeho regiónu >

Banskobystrický kraj

Všetky odporúčané realitné kancelárie z banskobystrického regiónu >

Žilinský kraj

Všetky odporúčané realitné kancelárie zo žilinského regiónu >

Košický kraj

Všetky odporúčané realitné kancelárie z košického regiónu >

Prešovský kraj

Všetky odporúčané realitné kancelárie z prešovského regiónu >

Výber vhodnej realitnej kancelárie

O tom, ako si vybrať vhodnú realitnú kanceláriu, sa popísalo už veľa článkov. Takmer všetky sú z pier majiteľov realitných kancelárií, čo im uberá na ich dôveryhodnosti. Majitelia realitných kancelárií za kľúčové kritériá pre výber označovali zväčša tie, ktoré im najviac vyhovovali.

Pri výbere realitnej kancelárie nezáleží na tom, či vystupuje pod veľkou (prípadne medzinárodnou) značkou, ani od počtu realitných maklérov, dokonca často ani od toho, ako dlho pôsobí realitná kancelária na realitnom trhu.  A už vôbec nie, či má realitná kancelária draho zariadenú veľkú prevádzku alebo na obhliadku príde maklér na luxusnom aute.

Vaša spokojnosť a aj celkový dojem z realitnej kancelárie bude záležať od toho, či sa k vám jej maklér bude správať seriózne, aktívne, otvorene, ľudsky a bude mať odborné znalosti, či bude mať úprimný záujem vyriešiť vašu agendu spojenú s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti. Bude trpezlivý a nebude vám nasilu vnucovať svoje predstavy o bývaní.

Z našich prieskumov vyplynulo, že bežný občan má veľký problém nájsť realitnú kanceláriu, ktorej by mohol plne dôverovať a zveriť jej bez najmenších pochybností svoju realitnú požiadavku.

Je to dané najmä tým, že legislatíva na úseku realitného podnikania úplne chýba. Preto sa stretávame aj s pochybnými realitnými kanceláriami alebo samostatnými odtrhnutými “kvázi maklérmi”, bez akýchkoľvek znalostí, bez úprimnej snahy poskytnúť klientom kvalitný realitný servis.

Aj preto sme sa rozhodli spotrebiteľom pomôcť a prostredníctvom zoznamu odporúčaných realitných kancelárií vytvoriť rýchlu navigáciu pri výbere vhodnej realitnej kancelárie.

Zoznam odporúčaných realitných kancelárií tvoria realitné kancelárie z celého Slovenska, u ktorých je vysoký predpoklad, že s ich službami budete spokojní. Zárukou je tiež fakt, že v tíme každej realitnej kancelárie sa nachádza aspoň jeden certifikovaný realitný poradca, ktorý zložil v našej akadémii odbornú skúšku z oblastí: určenie ceny nehnuteľností, daňové povinnosti pri predaji, prenájme nehnuteľností, kataster nehnuteľností, realitné právo a prevencia v oblasti realitnej kriminality.

Počet certifikovaných realitných poradcov, ktorí sú súčasťou tímu realitnej kancelárie, je uvedený pri každej realitnej kancelárii osobitne. Realitní poradcovia a realitné kancelárie navyše pristúpili k realitnému kódexu, súčasťou ktorého je aj jeho etický kódex o serióznom správaní sa ku klientom, ale aj k svojim realitným kolegom. Slovenská realitná akadémia vyvíja mimoriadne úsilie, aby dohliadala na to, aby odporúčané realitné kancelárie dodržiavali realitný kódex.

Čo by ste mali očakávať od realitnej kancelárie ?

Do základného „balíka“ starostlivosti o klienta, ktoré poskytujú realitné kancelárie, by malo patriť:

•    efektívny marketing vašej nehnuteľnosti
•    usmernenie v prípade nehnuteľnosti na predaj (homestaging)
•    profesionálne nafotenie nehnuteľnosti
•    zabezpečenie výpisu listu vlastníctva z katastra nehnuteľností (príp. fotokópie z katastrálnej mapy)
•    osobná účasť makléra pri obhliadkach nehnuteľnosti
•    osobná účasť pri rokovaniach so záujemcom o kúpu
•    zabezpečenie návrhov zmlúv a dokumentov v spolupráci s advokátskou kanceláriou
•    osobná účasť pri podpise dokumentov
•    osobná účasť makléra pri finančných operáciách
•    odovzdanie dokumentov do katastra nehnuteľností
•    zabezpečenie výpisu listu vlastníctva s plombou (na základe plnej moci vlastníka)
•    asistencia pri odovzdávaní nehnuteľnosti
•    usmernenie pri prehlásení médií z predávajúceho na kupujúceho

Skôr, ako sa pustíte do spolupráce s realitnou kanceláriou, je potrebné si ujasniť, aké sú vaše požiadavky a predstavy o spolupráci, okrem tých, ktoré sú už zo situácie jasné. Predávajúci chce čo najlepšie predať, pokiaľ možno v krátkom čase a na druhej strane – realitná kancelária má záujem mu služby ponúknuť za finančnú odmenu, tzv. „províziu“.

Provízia je odmena realitnej kancelárie za služby, ktoré poskytuje. Výška provízie nie je určená právnym predpisom. V realitnej praxi sa provízia v závislosti od typu predávanej nehnuteľnosti pohybuje od 3 % do 7 % z predajnej ceny. Tie serióznejšie realitné kancelárie si len málokedy účtujú províziu nižšiu ako 2.000 Eur. Výrazne nízka provízia môže byť signálom, že realitná kancelária šetrí napríklad na inzercii alebo na právnych službách, prípadne právne služby (zo strany advokátskych kancelárií) vôbec nevyužíva.

Spoluprácu odporúčame nadviazať najviac s dvoma realitnými kanceláriami naraz. Na tento účel vám má poslúžiť aj náš zoznam odporúčaných realitných kancelárií (vyššie).

Aké sú časté chyby predávajúcich?

Na vlastnú päsť bez skúseností

Klient sa rozhodne nehnuteľnosť predaťsi svojpomocne, na čom by nemuselo byť nič zlé, ak má dostatočne odborné informácie. Inzerát zverejní na internete a čaká, kým sa mu ozve záujemca. Medzitým sa mu ohlási mnoho realitných kancelárií (aj neserióznych), ktoré prevezmú text, fotografie klienta a zverejnia ich na internete ako vlastnú ponuku. To isté urobia aj ostatné neseriózne realitné kancelárie.

Výsledkom je, že nehnuteľnosť je v ponuke väčšieho počtu realitných kancelárií, naviac za rôzne ceny! Potenciálny záujemca o nehnuteľnosť je zmätený, rýchlo nadobudne dojem, že nehnuteľnosť je nepredajná, a niečo s ňou asi nie je v poriadku. Realitné kancelárie mu v tomto prípade urobili zlú službu. Ak sa vám niečo také stalo, je vhodné na určitý čas ponuku stiahnuť z internetu, zistiť, kde všade vašu nehnuteľnosť inzerujú, požiadať realitné kancelárie, aby inzerát ihneď vymazali (stiahli). Budete prekvapený, koľko ich bude, Odporúčame vám pokúsiť sa o rozumnejší predaj až vtedy, keď realitný trh na vašu nehnuteľnosť „zabudne“ (o cca 2 až 3 mesiace).
Nehnuteľnosť v ponuke viacerých realitných kancelárií  

V tomto prípade klient nadviaže spoluprácu s väčším počtom realitných kancelárií naraz. Povie si, čím viac realitných kancelárií bude moju nehnuteľnosť ponúkať, tým väčšiu šancu mám ju predať. Nejednoznačne sa dohodne na kúpnej cene a provízii. Preto niektoré realitné kancelárie budú nehnuteľnosť propagovať aj so svojou započítanou províziou, iné bez nej.

Rozpory vo výške kúpnej ceny a veľké množstvo inzerátov na tú istú nehnuteľnosť majú za následok nedôveru a pochybnosti potenciálnych kupujúcich. Pokiaľ nebude mať predávajúci šťastie, bude musieť postupovať podobne ako pri prvom modeli (stiahnuť z portálov všetky inzeráty a počkať pár mesiacov).

Rada na záver:

Ak spolupracujete s realitnou kanceláriou, neodporúčame ju neskôr obchádzať! Ak vám raz maklér predstavil potenciálneho kupujúceho, nesnažte sa s ním dohodnúť a prevod dokončiť bez súčinnosti a vedomia („za chrbtom“) realitnej kancelárie. Nárok na províziu ostáva realitnej kancelárii zachovaný, hoci nebola uzavretá písomná sprostredkovateľská zmluva (na platnosť zmluvy sa nevyžaduje podľa občianskeho ani obchodného zákonníka písomná forma).

Realitnej kancelárii sa v prípadnom súdnom spore podarí preukázať, že vás zoznámili s kupujúcim, teda, že jej vznikol nárok na úhradu provízie. A okrem provízie budete potom musieť zaplatiť aj trovy konania, prípadne aj trovy právneho zastúpenia, čo vás vyjde možno dvakrát toľko ako samotná provízia.

S realitnými kanceláriami si dohodnite rovnaké podmienky spolupráce a najmä rovnakú cenu, za ktorú sa bude vaša nehnuteľnosť ponúkať na realitnom trhu. Ak sa rozhodnete zmeniť predajnú cenu (napr. znížiť ju), informujte o tom všetky poverené realitné kancelárie súčasne.