Preberací protokol pri predaji bytu

Preberací protokol je praktický dokument, ktorý si zmluvné strany navzájom potvrdzujú pri preberaní / odovzdávaní nehnuteľnosti po prevode vlastníctva. Opisuje stav nehnuteľnosti a meračov energií, počtu odovzdaných kľúčov a pod. Existenciu takého protokolu ocenia strany nielen pri určení stavov spotreby energií, ale predídu aj prípadným nedorozumeniam po doručení ročného zúčtovania platieb za byt.