Ochranná známka – registrácia

7. dôvodov, prečo sa oplatí si zaregistrovať ochrannú známku
ochranna znamka

Výrazne zniži riziko kopírovania / napodobňovania vašej značky.

Zvýhodňuje v súdnom boji proti plagiátorom

Registráciou získate výrazne lepšiu procesnú pozíciu v súdnych sporoch s tými, ktorí napodobňujú alebo budú kopírovať Vašu známku.

Ste oprávnený používať pri logu značku ®

Zvyšuje dôveryhodnosť v očiach klientov

Zvýši majetok vašej spoločnosti.

Môže byť zdrojom príjmu

Ak poskytnete súhlas (licenciu) na používanie značky inej (napríklad začínajúcej) realitnej spoločnosti (frančíza).

Zaregistrovaním v registri ochranných známok sa stane Vaše logo (známka) verejne známe.

Získate právo prednosti a nikto nemôže tvrdiť, že Vašu známku/logo nepoznal.

Zaregistrovať ochrannú známku

Na základe Vašej žiadosti Vám zašleme bližšie informácie, postup a cenník za registráciu ochrannej známky.

Názov Vašej RK (povinné)

Kontaktná osoba (povinné)

E-mail (povinné)

Telefónne číslo (povinné)

Ste členom REALITNEJ ÚNIE SR ?

captcha

Prosím, opíšte overovací kód