Územné a stavebné konanie  

1-dňový certifikovaný kurz

Dozviete sa, aký je priebeh územného, stavebného a kolaudačného konania. Aké sú chyby účastníkov konaní a pripravované zmeny v stavebnom zákone.

dĺžka trvania kurzu:   1 deň
forma ukončenia:  certifikát 

uzemne stavebne konanie kurz

Témy kurzu:

Témy kurzu 

 • Pripravované zmeny (novinky) v stavebnom poriadku
 • Umiestňovanie stavieb (územné konanie)
 • Povoľovanie stavieb (ohlasovanie stavieb, stavebné konanie, povoľovanie zmeny stavieb oproti stavebnému povoleniu)
 • Kolaudačné konanie, zmeny účelu užívania stavieb
 • Dodatočná legalizácia nepovolených stavieb
 • Odstraňovanie stavieb, iné sankcie podľa stavebného zákona – udeľovanie pokút
 • Zastavenie stavebných prác
 • Časté chyby účastníkov konania, ich práva a povinnosti, konanie z pohľadu stavebníka a iného dotknutého účastníka konania (vlastníka susednej nehnuteľnosti)
 • Na čo si dať pozor v priebehu konania, ale aj po vydaní rozhodnutia
 • Následky zrušenia vydaného rozhodnutia
 • Praktické rady, odpovede na položené otázky

Dozviete sa tiež:

 • o jednotlivých stupňoch povoľovacieho procesu, jeho zásadách, možnostiach jeho urýchlenia, alebo naopak, o možných obštrukciách zo strany účastníkov konania
 • o modeloch správania účastníkov konania a možných postupoch správneho orgánu
 • o postavení stavebného úradu a ostatných dotknutých orgánov v konaní
 • o možnostiach nápravy v prípade nespokojnosti s vydaným rozhodnutím
 • o situáciách, ktoré môžu nastať po vydaní rozhodnutia a jeho právoplatnosti
LEKTOR:
frantisek-mesazosIng. František Mészáros   

Odbor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Bratislave (bývalý Krajský stavebný úrad v Bratislave).

CENA, TERMÍN A MIESTO KONANIA

BRATISLAVA –  17. august 2017

Cena kurzu: 139 €

Prihlásiť sa

Cena kurzu pre členov Realitnej únie SR: 99 €

Prihlásiť sa

KOŠICE –  19. september 2017

Cena kurzu: 139 €

Prihlásiť sa

Cena kurzu pre členov Realitnej únie SR: 99 €

Prihlásiť sa
soratelRadi Vám poradíme pri výbere kurzu či registrácii: 02/43 63 63 74 alebo 0902 404 899  

Prezenčný kurz trvá od 09:00 hod. do 15:00 hod. Bližšie organizačné informácie (miesto konania, dopravné spojenie a pod.) dostanú účastníci mailom obratom po prihlásení sa na kurz. Tento kurz je organizovaný v spolupráci s Realitnou úniou Slovenskej republiky.

Komu je tento kurz určený?

 • zástupcom developerských a stavebných spoločností
 • realitným investorom
 • zástupcom verejnej správy
 • aktívnym realitným maklérom
 • širšej verejnosti so záujmom o túto problematiku
Ďalšie odporúčané kurzy: