Preskúmanie technického stavu nehnuteľností 

1-dňový workshop

Technický stav nehnuteľnosti je kľúčové kritérium pri rozhodovaní o kúpe. Dokážete klientovi pomôcť aj v tejto oblasti? Ako posúdiť technický stav bytu alebo domu, ako objaviť aj “skryté” vady, konštrukčné nedostatky? Na posúdenie nepotrebujete stavebnú fakultu, stačí poznať niekoľko zásad.

Forma ukončenia:  certifikát 

preskumanie technickeho stavu nehnutelnosti kurz

Čo sa dozviete?

Ako objaviť “skryté” nedostatky
v byte alebo v dome
Ako určiť technický stav
so zreteľom na kúpnu cenu
Čo si najviac všímať na
nehnuteľnostiach
Aké sú náklady na opravu nehnuteľnosti pri zistených nedostatkoch
Témy workshopu:
POSUDZOVANIE TECHNICKÉHO STAVU NEHNUTEĽNOSTI
  • Príprava a zhotovenie stavby, projektová dokumentácia stavieb, materiály na výstavbu
  • Základné požiadavky na stavbu – mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a tepelná ochrana
  • Klasifikácia stavieb s ohľadom na technické požiadavky – budovy, inžinierske stavby
  • Životnosť a opotrebenie stavieb a ich konštrukcií – prvky dlhodobej a krátkodobej životnosti, technický a stavebno-technický stav prvkov
  • Kúpna cena a hodnota nehnuteľnosti – východisková hodnota (obstarávacia, reprodukčná hodnota), technická hodnota (časová, zostatková reprodukčná), všeobecná hodnota (trhová)
LEKTOR:
NEDOSTATKY A VADY (A ICH VPLYV NA CENU)
  • Nedostatky a vady nehnuteľnosti – vonkajšie prejavy, príčiny vzniku
  • Zisťovanie nedostatkov v byte/dome s malým vplyvom na cenu, s výrazným vplyvom na cenu, “maskovanie” nedostatkov
  • Náročnosť a náklady stavebných úprav – poškodenia statiky a stavebných konštrukcií
  • Návrh riešenia vplyvu nedostatkov na cenu nehnuteľnosti
  • Finančná náročnosť stavebných úprav
Workshop trvá od 09:00 hod. do 15:00 hod.

Bližšie organizačné informácie (miesto konania, dopravné spojenie a pod.) dostanú účastníci mailom obratom po prihlásení sa na kurz. Tento kurz je organizovaný v spolupráci s Realitnou úniou Slovenskej republiky.

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Dekan Stavebnej fakulty STU (1989-2004) Emeritný profesor na Ústave súdneho znalectva STU v Bratislave • Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (2003-2012) Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie statika stavieb, odhad hodnoty nehnuteľností.

prihlaska-sora
prihlaska-rusr

Aktuálny počet
prihlásených účastníkov:

6/12
Projects completed
soratelRadi Vám poradíme pri výbere kurzu či registrácii: 02/43 63 63 74 alebo 0902 404 899  
Ďalšie odporúčané kurzy: