Kataster
nehnuteľností

1-dňový certifikovaný kurz

Odborný kurz, v ktorom sa dozviete sumár podstatných informácií o činnosti a rozhodovacej praxi katastra nehnuteľností (ako zapisuje zmeny, práva k nehnuteľnostiam, stavby, geometrické plány a pod.)

dĺžka trvania kurzu:   1 deň
forma ukončenia:  certifikát 

kataster nehnuteľností

Témy kurzu
 • Geometrický plán (GP) na určenie vlastníctva
 • GP na oddelenie pozemku
 • GP na obnovenie pôvodnej vlastníckej hranice
 • GP na zameranie novostavby (rozostavanej stavby)
 • GP na vyznačenie vecného bremena
 • GP na zlúčenie parciel
 • GP na vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu / lesného pôdneho fondu
 • Identifikácia (grafická, písomná)
 • Znalecký posudok na stupeň rozostavanosti stavby (bytový dom, novostavby, nadstavby, vstavby, prístavby)
 • Poznámky na LV (obmedzujúce, informatívne)
 • Iné údaje na LV – časť „D” LV …
 • Ak je hodnovernosť údajov na LV spochybnená,
 • Ak stav právny nie je v súlade so stavom užívania
LEKTOR:

Lektori sú špecialisti na úseku geodézie a katastra nehnuteľností

Kurz odporúčame:

 • zástupcom realitných kancelárií
 • realitným maklérom, realitným poradcom
 • zástupcom developerských a stavebných spoločností
 • zástupcom verejnej správy
 • osobám, ktoré investujú finančné prostriedky na realitnom trhu …
CENA, TERMÍN A MIESTO KONANIA
Cena kurzu:   139 €    /    99 pre členov Realitnej únie SR
Kurz otvárame pri minimálnom počte 10 záujemcov. Kurz Vám radi zorganizujeme aj pre uzavretú skupinu, vo Vašich priestoroch a za zvýhodnených finančných podmienok.

Prihlásiť sa na kurz

Kataster nehnuteľností

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Ulica a číslo (povinné)

PSČ a mesto (povinné)

Vaše telefónne číslo (povinné)

Váš email (povinné)

Názov firmy

Sídlo

IČO

DIČ/IČ - DPH

Počet účastníkov (povinné)

Doplňujúce požiadavky

Uplatňujete si zľavu z ceny?

Do políčka nižšie prepíšte overovací kód (antispamová ochrana)
captcha

Odoslaním SÚHLASÍM so Všeobecnými obchodnými podmienkami Slovenskej realitnej akadémie.

soratelRadi Vám poradíme pri výbere kurzu či registrácii: 02/43 63 63 74 alebo 0902 404 899  

Kurz trvá od 09:00 hod. do 16:00 hod. Bližšie organizačné informácie (miesto konania, dopravné spojenie a pod.) dostanú účastníci mailom obratom po prihlásení sa na kurz. Tento kurz je organizovaný v spolupráci s Realitnou úniou Slovenskej republiky.

Ďalšie odporúčané kurzy: