Dane a
nehnuteľnosti  

1-dňový certifikovaný kurz

Na tomto kurze sa dozviete, aký je systém zdaňovania, daň z príjmu, DPH a predaj, prenájom nehnuteľnosti, aké sú časté chyby v aplikačnej praxi, súvisiaca judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.

dĺžka trvania kurzu:   1 deň
forma ukončenia:  certifikát 
Realitná univerzita:  5 kreditov

dane a nehnuteľnosti

Témy kurzu
 • zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti, podmienky oslobodenia príjmov od dane, zahrňovanie príjmov z predaja do základu dane, uplatňovanie daňových výdavkov, vstupná cena pri obstaraní nehnuteľnosti kúpou, darovaním alebo dedením, zostatková cena nehnuteľnosti, odpisovanie nehnuteľnosti, výdavky na opravu a údržbu nehnuteľnosti, technické zhodnotenie nehnuteľnosti
 • problematika predaja rozostavanej stavby, zámeny nehnuteľností, výklad pojmu obchodný majetok
 • zdaňovanie príjmov z nájmu nehnuteľností (registračná povinnosť, oznamovacia povinnosť, uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov, podmienky uplatňovania tzv. paušálnych výdavkov, povinné evidencie, príjmy oslobodené od dane)
  zdaňovanie príjmov plynúcich manželom do BSM
  zdaňovanie príjmov z predaja a nájmu nehnuteľností plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom), uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, inštitút zabezpečenia dane
 • časté chyby v aplikačnej praxi
 • nedostatky v realitných zmluvách z pohľadu daňového
 • predaj a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH
 • výklad pojmov zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť vo vzťahu k predaju a nájmu nehnuteľnosti, registračná povinnosť, možnosť tzv. dobrovoľnej registrácie aj fyzických osôb – nepodnikateľov, ak im plynú príjmy z nájmu nehnuteľnosti, eurokonformný výklad pojmov nehnuteľnosť a nájom
 • oslobodenie od dane pri dodaní a nájme nehnuteľnosti
 • možnosť odpočítania dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti
 • súvisiaca judikatúra Súdneho dvora Európskej únie
LEKTOR:
lubka-masarovaJUDr. Ľubica Masárová, PhD. 

Advokátka venujúca sa daňovým sporom, daňová poradkyňa, členka dozornej rady SKDP, členka metodických komisií SKDP pre správu daní a pre daň z príjmov fyzických osôb, odborná asistentka na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, lektorka Akadémie daňových poradcov a Slovenskej realitnej akadémie.

Kurz odporúčame:

 • zástupcom realitných kancelárií
 • realitným maklérom, realitným poradcom
 • právnikom, advokátom, účtovným poradcom
 • zástupcom developerských a stavebných spoločností
 • zástupcom verejnej správy
 • osobám, ktoré investujú finančné prostriedky na realitnom trhu
CENA, TERMÍN A MIESTO KONANIA
Cena kurzu:   139 €    /    99 pre členov Realitnej únie SR
Otvára sa každý mesiac v Bratislave.
Minimálny počet záujemcov pre otvorenie kurzu: 5
V prípade Vášho záujmu, prosím, vyplňte prihlášku. Po nahlásení sa potrebného počtu záujemcov vám ihneď oznámime presný termín konania kurzu.

Prihlásiť sa na kurz

Dane a nehnuteľnosti / Bratislava

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Ulica a číslo (povinné)

PSČ a mesto (povinné)

Vaše telefónne číslo (povinné)

Váš email (povinné)

Názov firmy

Sídlo

IČO:

DIČ/IČ - DPH

Počet účastníkov (povinné)

Uplatňujete si zľavu z ceny?

Do políčka nižšie prepíšte overovací kód (antispamová ochrana)
captcha

Odoslaním SÚHLASÍM so Všeobecnými obchodnými podmienkami Slovenskej realitnej akadémie.

soratelRadi Vám poradíme pri výbere kurzu či registrácii: 02/43 63 63 74 alebo 0902 404 899  

Kurz trvá od 09:00 hod. do 15:00 hod. Bližšie organizačné informácie (miesto konania, dopravné spojenie a pod.) dostanú účastníci mailom obratom po prihlásení sa na kurz. Tento kurz je organizovaný v spolupráci s Realitnou úniou Slovenskej republiky.

Ďalšie odporúčané kurzy: